Logo
Trang Chủ Sản phẩm THIẾT BỊ NGÀNH XI MẠ Bộ lọc nước tuần hoàn

Máy lọc dung dịch xi mạ không Axit B Series

Mã sản phẩm:   EGL-B Series

Giá sản phẩm:   Liên hệ

Tình trạng : còn hàng

Máy lọc dung dịch xi mạ EGL B Series dùng để lọc dung dịch Xi mạ không chứa Axit.

Các cấp độ lọc:

Tinh khiết: 0,5 micron ~ 5 micron

Trung tinh: 10 micron ~ 50 micron

Lọc thô: 75 micron ~ 200 micron

Thông số

Máy lọc dung dịch xi mạ EGL B Series bao gồm các loại tương ứng với công suất:

Model EGL-1-A: 1 lõi lọc 250mm, công suất bơm 0,15kW, 2,5m3/h;

Model EGL-2-A: 1 lõi lọc 500mm, công suất bơm 0,15kW, 2,7m3/h;

Model EGL-3-A: 1 lõi lọc 750mm, công suất bơm 0,15kW, 3,6m3/h;

Model EGL-4-B: 4 lõi lọc 250mm, công suất bơm 0,20kW, 6,0m3/h;

Model EGL-8-B: 4 lõi lọc 500mm, công suất bơm 0,40kW, 13,0m3/h;

Model EGL-12-B: 4 lõi lọc 750mm, công suất bơm 0,40kW, 13,5m3/h;

Model EGL-16-B: 8 lõi lọc 500mm, công suất bơm 0,75kW, 19,0m3/h;

Model EGL-24-B: 8 lõi lọc 750mm, công suất bơm 1,50kW, 23,0m3/h;

Model EGL-30-B: 15 lõi lọc 500mm, công suất bơm 1,50kW, 27,0m3/h;

Model EGL-45-B: 15 lõi lọc 750mm, công suất bơm 2,20kW, 30,0m3/h;

Máy lọc dung dịch xi mạ EGL B Series dùng để lọc dung dịch Xi mạ không chứa Axit.

Các cấp độ lọc:

Tinh khiết: 0,5 micron ~ 5 micron

Trung tinh: 10 micron ~ 50 micron

Lọc thô: 75 micron ~ 200 micron

Thông số

Máy lọc dung dịch xi mạ EGL B Series bao gồm các loại tương ứng với công suất:

Model EGL-1-A: 1 lõi lọc 250mm, công suất bơm 0,15kW, 2,5m3/h;

Model EGL-2-A: 1 lõi lọc 500mm, công suất bơm 0,15kW, 2,7m3/h;

Model EGL-3-A: 1 lõi lọc 750mm, công suất bơm 0,15kW, 3,6m3/h;

Model EGL-4-B: 4 lõi lọc 250mm, công suất bơm 0,20kW, 6,0m3/h;

Model EGL-8-B: 4 lõi lọc 500mm, công suất bơm 0,40kW, 13,0m3/h;

Model EGL-12-B: 4 lõi lọc 750mm, công suất bơm 0,40kW, 13,5m3/h;

Model EGL-16-B: 8 lõi lọc 500mm, công suất bơm 0,75kW, 19,0m3/h;

Model EGL-24-B: 8 lõi lọc 750mm, công suất bơm 1,50kW, 23,0m3/h;

Model EGL-30-B: 15 lõi lọc 500mm, công suất bơm 1,50kW, 27,0m3/h;

Model EGL-45-B: 15 lõi lọc 750mm, công suất bơm 2,20kW, 30,0m3/h;

Máy lọc dung dịch xi mạ EGL B Series dùng để lọc dung dịch Xi mạ không chứa Axit.

Các cấp độ lọc:

Tinh khiết: 0,5 micron ~ 5 micron

Trung tinh: 10 micron ~ 50 micron

Lọc thô: 75 micron ~ 200 micron

Thông số

Máy lọc dung dịch xi mạ EGL B Series bao gồm các loại tương ứng với công suất:

Model EGL-1-A: 1 lõi lọc 250mm, công suất bơm 0,15kW, 2,5m3/h;

Model EGL-2-A: 1 lõi lọc 500mm, công suất bơm 0,15kW, 2,7m3/h;

Model EGL-3-A: 1 lõi lọc 750mm, công suất bơm 0,15kW, 3,6m3/h;

Model EGL-4-B: 4 lõi lọc 250mm, công suất bơm 0,20kW, 6,0m3/h;

Model EGL-8-B: 4 lõi lọc 500mm, công suất bơm 0,40kW, 13,0m3/h;

Model EGL-12-B: 4 lõi lọc 750mm, công suất bơm 0,40kW, 13,5m3/h;

Model EGL-16-B: 8 lõi lọc 500mm, công suất bơm 0,75kW, 19,0m3/h;

Model EGL-24-B: 8 lõi lọc 750mm, công suất bơm 1,50kW, 23,0m3/h;

Model EGL-30-B: 15 lõi lọc 500mm, công suất bơm 1,50kW, 27,0m3/h;

Model EGL-45-B: 15 lõi lọc 750mm, công suất bơm 2,20kW, 30,0m3/h;

.
Rubber Expansion Joints
NAMKHANH INDUSTRY CORP.,
Hệ thống thiết bị PCCC
  • nihon-filter
  • AS-1
  • VinatexID
  • Hanwa
  • Daikin
  • Proaim
  • Elepon
  • Fuji_Electric

Copyright © 2006 NKGroup. All Rights Reserved