Logo

Trang Chủ Dự án Năm 2016

Phân đạm Hà Bắc mở rộng

 

Cung cấp các gói thầu liên quan đến phần đường ống công nghệ, hệ thống làm mát, băng tải...Phân đạm Hà Bắc mở rộng (HaBac Fertilizer Plant) là một dự án trọng điểm của công ty trong năm:

Nhà máy hiện thời (The current Factory):

 

Tin mới

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Hotline-NKGroup
  • nihon-filter
  • AS-1
  • VinatexID
  • Hanwa
  • Daikin
  • Proaim
  • Elepon
  • Fuji_Electric

Copyright © 2006 NKGroup. All Rights Reserved