Logo
Trang Chủ Sản phẩm THIẾT BỊ LỌC HÓA DẦU Van điều khiển tự động

68-DE/HM Hydraulically Controlled Deluge Valve

Mã sản phẩm:   68-DE/HM

Giá sản phẩm:   Liên hệ

Tình trạng : còn hàng

68-DE/HM Hydraulically Controlled Deluge Valve

Hydraulic pilot operated control valve
The valve maintains a closed position and instantly opens upon a hydraulic pressure drop in a pressurized sprinkler system.

Features:

 • UL certified
 • Simple structure
 • Automatic reset – optional latch operation
   
  Applicable for:
 • Deluge
 • Dry pipe
 • Single-Interlock Pre-Action
 • Water or foam solution

 Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại van - valves khác như:

Gate valve, van cửa, van cua, Ball valve, van bi, Globe valve, van cầu, van cau, Check Valve, Van một chiều, van kiem tra, Butterfly valve, van bướm, van buom, Safety valve, van an toàn, van an toan, Pressure valve, van giảm áp, van giam ap, Floating valve, van phao, Breath valve, van thở, van tho, Steam trap, bẫy hơi, bay hoi, Strainer, Bộ lọc, Solenoid valve, van điện từ, van dien tu, Actuator motorized valve, van điều khiển bằng điện, van dieu kien bang dien, Pneumatically Operated Quarter-turn valves, van điều khiển bằng khí nén, van dieu kien bang khi nen, Balancing valve, van cân bằng, van can bang, Air valve, van xả khí, van xa khi, Temperature Regulators valve, van điều khiển bằng nhiệt, van dieu kien bang nhiet, Hydraulically Control Valve, Van điều khiển thủy lực, van dieu khien thuy luc...

68-DE/HM Hydraulically Controlled Deluge Valve

Hydraulic pilot operated control valve
The valve maintains a closed position and instantly opens upon a hydraulic pressure drop in a pressurized sprinkler system.

Features:

 • UL certified
 • Simple structure
 • Automatic reset – optional latch operation
   
  Applicable for:
 • Deluge
 • Dry pipe
 • Single-Interlock Pre-Action
 • Water or foam solution

 Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại van - valves khác như:

Gate valve, van cửa, van cua, Ball valve, van bi, Globe valve, van cầu, van cau, Check Valve, Van một chiều, van kiem tra, Butterfly valve, van bướm, van buom, Safety valve, van an toàn, van an toan, Pressure valve, van giảm áp, van giam ap, Floating valve, van phao, Breath valve, van thở, van tho, Steam trap, bẫy hơi, bay hoi, Strainer, Bộ lọc, Solenoid valve, van điện từ, van dien tu, Actuator motorized valve, van điều khiển bằng điện, van dieu kien bang dien, Pneumatically Operated Quarter-turn valves, van điều khiển bằng khí nén, van dieu kien bang khi nen, Balancing valve, van cân bằng, van can bang, Air valve, van xả khí, van xa khi, Temperature Regulators valve, van điều khiển bằng nhiệt, van dieu kien bang nhiet, Hydraulically Control Valve, Van điều khiển thủy lực, van dieu khien thuy luc...

68-DE/HM Hydraulically Controlled Deluge Valve

Hydraulic pilot operated control valve
The valve maintains a closed position and instantly opens upon a hydraulic pressure drop in a pressurized sprinkler system.

Features:

 • UL certified
 • Simple structure
 • Automatic reset – optional latch operation
   
  Applicable for:
 • Deluge
 • Dry pipe
 • Single-Interlock Pre-Action
 • Water or foam solution

 Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại van - valves khác như:

Gate valve, van cửa, van cua, Ball valve, van bi, Globe valve, van cầu, van cau, Check Valve, Van một chiều, van kiem tra, Butterfly valve, van bướm, van buom, Safety valve, van an toàn, van an toan, Pressure valve, van giảm áp, van giam ap, Floating valve, van phao, Breath valve, van thở, van tho, Steam trap, bẫy hơi, bay hoi, Strainer, Bộ lọc, Solenoid valve, van điện từ, van dien tu, Actuator motorized valve, van điều khiển bằng điện, van dieu kien bang dien, Pneumatically Operated Quarter-turn valves, van điều khiển bằng khí nén, van dieu kien bang khi nen, Balancing valve, van cân bằng, van can bang, Air valve, van xả khí, van xa khi, Temperature Regulators valve, van điều khiển bằng nhiệt, van dieu kien bang nhiet, Hydraulically Control Valve, Van điều khiển thủy lực, van dieu khien thuy luc...

.
Rubber Expansion Joints
NAMKHANH INDUSTRY CORP.,
Hệ thống thiết bị PCCC
 • nihon-filter
 • AS-1
 • VinatexID
 • Hanwa
 • Daikin
 • Proaim
 • Elepon
 • Fuji_Electric

Copyright © 2006 NKGroup. All Rights Reserved